• IMG_4834
 • IMG_20171108_094634
 • IMG_20171203_111256
 • IMG_20171203_111323
 • IMG_20171203_111507
 • IMG_4790
 • Tập thể CBCC
 • Các thành viên tổ 2
 • Các thành viên tổ VP
 • các thành viên tổ 1
 • Các thành viên tổ 4
 • IMG_20180307_05554695
 • Các thành viên tổ 3
 • IMG_20180413_103125
 • FB_IMG_1523854685096
 • FB_IMG_1523854696134
 • FB_IMG_1523854724015
 • IMG20180413074734
 • FB_IMG_1523854736550
 • IMG_20180413_10312515
 • IMG_20180416_101039
 • IMG_20180413_103159
 • 0b0d7d94b0d8498610c9_e2bb2a4133
Tin nổi bật
Tin nổi bật
     Ngày ra trường (tháng 9/1986), tôi hăm hở đi nhận quyết định để bắt đầu ...
          Mãi suy nghĩ, tôi đến cổng trường lúc nào không hay! Đứng trước cổng trường một lát, tôi cũng kịp quan sát ngôi trường. Chiếc cổng trường không giống như trong tưởng tượng của tôi “to, cao” mà chỉ là mấy thanh sắt cũ hàn lại và được quấn vài vòng kẽm gai để chắc chắn hơn. Nhìn chiếc cổng, lòng hơi chùn lại, chán nản thoáng qua trong đầu ...
> Xem chi tiết

Gương tốt- việc tốt
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 12
Thư viện video
 • IMG_4834
 • IMG_20171108_094634
 • IMG_20171203_111256
 • IMG_20171203_111323
 • IMG_20171203_111507
 • IMG_4790
 • Tập thể CBCC
 • Các thành viên tổ 2
 • Các thành viên tổ VP
 • các thành viên tổ 1
 • Các thành viên tổ 4
 • IMG_20180307_05554695
 • Các thành viên tổ 3
 • IMG_20180413_103125
 • FB_IMG_1523854685096
 • FB_IMG_1523854696134
 • FB_IMG_1523854724015
 • IMG20180413074734
 • FB_IMG_1523854736550
 • IMG_20180413_10312515
 • IMG_20180416_101039
 • IMG_20180413_103159
 • 0b0d7d94b0d8498610c9_e2bb2a4133
Tin nổi bật
Tin nổi bật
     Ngày ra trường (tháng 9/1986), tôi hăm hở đi nhận quyết định để bắt đầu ...
          Mãi suy nghĩ, tôi đến cổng trường lúc nào không hay! Đứng trước cổng trường một lát, tôi cũng kịp quan sát ngôi trường. Chiếc cổng trường không giống như trong tưởng tượng của tôi “to, cao” mà chỉ là mấy thanh sắt cũ hàn lại và được quấn vài vòng kẽm gai để chắc chắn hơn. Nhìn chiếc cổng, lòng hơi chùn lại, chán nản thoáng qua trong đầu ...
> Xem chi tiết

TIẾP CÔNG DÂN
Văn Bản
Gương tốt- việc tốt
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 12
Thư viện video
 • IMG_4834
 • IMG_20171108_094634
 • IMG_20171203_111256
 • IMG_20171203_111323
 • IMG_20171203_111507
 • IMG_4790
 • Tập thể CBCC
 • Các thành viên tổ 2
 • Các thành viên tổ VP
 • các thành viên tổ 1
 • Các thành viên tổ 4
 • IMG_20180307_05554695
 • Các thành viên tổ 3
 • IMG_20180413_103125
 • FB_IMG_1523854685096
 • FB_IMG_1523854696134
 • FB_IMG_1523854724015
 • IMG20180413074734
 • FB_IMG_1523854736550
 • IMG_20180413_10312515
 • IMG_20180416_101039
 • IMG_20180413_103159
 • 0b0d7d94b0d8498610c9_e2bb2a4133
Tin nổi bật
Tin nổi bật
     Ngày ra trường (tháng 9/1986), tôi hăm hở đi nhận quyết định để bắt đầu ...
          Mãi suy nghĩ, tôi đến cổng trường lúc nào không hay! Đứng trước cổng trường một lát, tôi cũng kịp quan sát ngôi trường. Chiếc cổng trường không giống như trong tưởng tượng của tôi “to, cao” mà chỉ là mấy thanh sắt cũ hàn lại và được quấn vài vòng kẽm gai để chắc chắn hơn. Nhìn chiếc cổng, lòng hơi chùn lại, chán nản thoáng qua trong đầu ...
> Xem chi tiết

TIẾP CÔNG DÂN
Văn Bản
Gương tốt- việc tốt
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 12
Thư viện video
 • IMG_4834
 • IMG_20171108_094634
 • IMG_20171203_111256
 • IMG_20171203_111323
 • IMG_20171203_111507
 • IMG_4790
 • Tập thể CBCC
 • Các thành viên tổ 2
 • Các thành viên tổ VP
 • các thành viên tổ 1
 • Các thành viên tổ 4
 • IMG_20180307_05554695
 • Các thành viên tổ 3
 • IMG_20180413_103125
 • FB_IMG_1523854685096
 • FB_IMG_1523854696134
 • FB_IMG_1523854724015
 • IMG20180413074734
 • FB_IMG_1523854736550
 • IMG_20180413_10312515
 • IMG_20180416_101039
 • IMG_20180413_103159
 • 0b0d7d94b0d8498610c9_e2bb2a4133
Tin nổi bật
Tin nổi bật
     Ngày ra trường (tháng 9/1986), tôi hăm hở đi nhận quyết định để bắt đầu ...
          Mãi suy nghĩ, tôi đến cổng trường lúc nào không hay! Đứng trước cổng trường một lát, tôi cũng kịp quan sát ngôi trường. Chiếc cổng trường không giống như trong tưởng tượng của tôi “to, cao” mà chỉ là mấy thanh sắt cũ hàn lại và được quấn vài vòng kẽm gai để chắc chắn hơn. Nhìn chiếc cổng, lòng hơi chùn lại, chán nản thoáng qua trong đầu ...
> Xem chi tiết

TIẾP CÔNG DÂN
Văn Bản
Gương tốt- việc tốt
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 12
Các phong trào

 

 

 

Trường tiểu học Lê Văn Tám 

Địa chỉ:  Tổ 1-Ngô Mây

Điện thoại:  3864803

Email:  c1levantam_ktkontum@moet.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi ViettelStudy.vn

Ghi rõ nguồn ViettelStudy.vn khi trích thông tin từ website này