A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 3/2018

    ĐẢNG BỘ PH­ƯỜNG NGÔ MÂY                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM                              Ngô Mây, ngày 2  tháng 3  năm 2018

   Số: 3 /BC-CB                                                 

 

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2/2018,

Triển khai  nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2018

 

I/ BÁO CÁO KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2/2018:

          Chi bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết và lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tháng 2, tập trung vào những  nội dung chủ yếu sau:

          1.Công tác chính trị t­ư t­ưởng và công tác Đảng:

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quán triệt trong đội ngũ về đổi mới căn bản, toàn diện GD (NQ29). Kết luận 1663/BTV tỉnh ủy về tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong đơn vị.

- Tổ chức sinh hoạt chủ  điểm ngày thành lập Đảng 3/2.

- Chi bộ và đảng viên quan tâm giúp đỡ quần chúng để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

- Triển khai thực hiện phổ biến giáo dục phát luật trong nhà trường; tuyên truyền giáo dục nghỉ tết Mậu Tuất vui tươi, tiết kiệm và thực hiện tốt ATGT.

2.Lãnh đạo nhà trường:

- Duy trì tốt sĩ số HS và  tỷ lệ chuyên cần trước và sau tết.

- Tổ chức tốt công tác dự giờ, thao giảng ở tổ.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

3. Công tác  đoàn thể: Các đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; tăng cường phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

3.1.Công đoàn

- Đã triển khai thực hiện tốt: Quy chế dân chủ trong nhà trường; việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho ĐVLĐ.

3.2. Liên đội:

- Phối hợp kiểm tra đôn đốc sĩ số, nề nếp học tập , sinh hoạt của các lớp.

- Duy trì  nề nếp sinh hoạt  Đội – Sao; phối hợp kiểm tra đôn đốc sĩ số, nề nếp học tập , sinh hoạt của các lớp.

 

II)NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3/ 2018.

          1.Công tác chính trị t­ư t­ưởng và công tác Đảng:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quán triệt trong đội ngũ về đổi mới căn bản, toàn diện GD (NQ29). Kết luận 1663/BTV tỉnh ủy về tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong đơn vị.

- Làm tốt công tác tư tưởng chính trị, mọi ĐV.CB.NV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh công chức, pháp lệnh dân số- KHHGĐ

- Tổ chức sinh hoạt chủ  điểm ngày thành lập 8/3, 26/3.

2.Lãnh đạo nhà trường:

-Duy trì tốt sĩ số HS  trong từng buổi học; ổn định nề nếp dạy và học tuần sau tết.  

-  Tổ chức tốt công tác dự giờ, thao giảng ở tổ.

-  Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Tích cực đầu tư chuẩn bị tham gia dự thi GVCN giỏi cấp TP

3. Công tác  đoàn thể: Các đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; tăng cường phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

3.1.Công đoàn:

- Chỉ đạo Công đoàn tổ chức sinh hoạt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3..

- Quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho ĐVLĐ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đội ngũ .

3.2.Liên đội: Duy trì hoạt động Đội- Sao, các trò chơi dân gian, múa hát tập - Phối hợp kiểm tra đôn đốc sĩ số, nề nếp học tập , sinh hoạt của các lớp.

- Duy trì nề nếp múa hát tập thể tại các điểm trường.

III.Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

1.Đánh giá về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- CB.GV.NV trong nhà trường  làm tốt việc  thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày.

2.Cấp ủy chi bộ xây dựng chuyên đề ““Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

            - Tiếp tục thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo NQ trung ương 4 khóa XII trong năm 2018.

                                                                                                                         Tm. Ban chi ñy

                                                                                   BÍ THƯ

 

                                                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                                     Nguyễn Thị Mỹ Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Công tác tuyên truyền

Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018

2.TIN TRONG TỈNH

-Tọa đàm “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 - Nguyên nhân và bài học lịch sử” nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mậu Thân lịch sử.

-Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mậu Tuất 2018

3.Tin trong nước

-Một số tình hình về công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018

4.Công văn số 332/UBND-NC về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ

-Công văn số 322/UBND-KGVX về việc chỉ đạo đảm bảo môi trường dạy và học an toàn

-Một số quy định về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) được nêu trong Luật Hình sự năm 2015, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các Thông tư liên quan bắt đầu có hiệu lực.

5.Công văn Đảng ủy:

-Số 123-CV/ĐU về tăng cường công đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán.

-Báo cáo nhiệm vụ từ 1/2 đến 28/2 và chương trình công tác đến hết tháng 3/2018.

-Số 166-CV/BTG V/v phổ biến, quán triệt và tuyên truyền chỉ thị số 21/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

-Chỉ thị của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Số 37-KH/ĐU triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

-Số 23-CTr/ĐU về Chương trình công tác của Đảng bộ phường Ngô mây.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

 

 

 

Trường tiểu học Lê Văn Tám 

Địa chỉ:  Tổ 1-Ngô Mây

Điện thoại:  3864803

Email:  c1levantam_ktkontum@moet.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi ViettelStudy.vn

Ghi rõ nguồn ViettelStudy.vn khi trích thông tin từ website này