PHÒNG GD&ĐT KON TUM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM                                                Độc lâp-Tự do- Hạnh phúc

  Số:  29/KH- LVT                                                                P. Ngô Mây, ngày 26 tháng 2 năm 2018

 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 2/2018

 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

 

            I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC  THÁNG 2/2018:

            1. Ưu điểm:

- Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và GD đạo đức cho HS.    

            - Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch DH, thời gian nghỉ tết. Hoàn thành hồ sơ GVCN giỏi cấp trường dự thi cấp TP (Cô Hoàng Thị Liên). Hoàn thành thi GV giỏi cấp trường.

            - CBQL và NV trực trường nghiêm túc, đảm bảo CSVC và sĩ số HS trước, sau tết.

            2. Tồn tại, rút kinh nghiệm:

- Còn 10 HS vắng học ngày đầu sau tết (6 em đau ốm, 4 em theo gia đình về quê).

- Một số GV chưa tích cực đến sớm trong ngày 26/2 để cùng HS dọn vệ sinh trường lớp trước giờ vào học.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018.

            *Chủ điểm: Kỉ niệm 43 năm ngày giải phóng Kon Tum; 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018); ngày QTPN 8/3.

1. Công tác chính trị tư tưởng và giáo dục đạo đức cho học sinh:

- Tiếp tục quán triệt ý thức thực hiện NQ 04, NQ 29, NQ hội nghị TW6 khóa XII của BCH TW Đảng và kết luận 1663 của Tỉnh ủy về tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của BCT, tập trung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch HCM về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. CBGVNV nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy ngành và nhà trường. GDPL, luật khiếu nại tố cáo, không đơn thư nặc danh, sử dụng các mạng xã hội theo xu hướng tích cực.

- Chú trọng giáo dục đạo đức và rèn luyện các kĩ năng cho HS. Quan tâm giáo dục ý thức chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền trẻ em.

            2. Công tác chuyên môn:

            - Thực hiện chương trình các tuần từ 26 đến 29.

- Các tổ chuyên môn nghiêm túc trong sinh hoạt, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục HS.

- Thực hiện tăng cường các HĐ giáo dục để nâng cao chất lượng dạy học TV cho HS DTTS (Theo CV 102 ngày 27/2 của PGD, nội dung tại CV 157 ngày 6/2 của SGD).

- Tăng cường công tác dự giờ, nghiên cứu tài liệu HDH để DH hiệu quả cao.

- Tích cực kiểm tra, sửa bài cho HS. Phát huy HĐTQ trong giờ học, quan tâm đều các đối tượng HS trong lớp, thực hiện dạy mới-ôn cũ.

- Các tổ thực hiện việc ra đề KTĐK giữa HK2 (T, TV khối 4,5); Các khối khác thực hiện khảo sát nắm chất lượng dạy học 2 môn T, TV.

- Tiếp tục thực hiện mời CMHS đến lớp, GV chủ động cùng HS tạo không gian lớp học xanh sạch đẹp.

            - Nỗ lực để tham gia thi GVCNG cấp thành phố (Cô Liên). Điều chỉnh SKKN để dự thi TP (Cô Liên, Sỹ, Bảy, Mơ, Hiệp, Trang).

            - GV không vi phạm dạy thêm học thêm.

3. Công tác của các bộ phận:

*Đội:

- Duy trì nề nếp sinh hoạt; Nắm sĩ số HS sau tết; Hướng dẫn công tác lao động, vệ sinh các lớp theo khu vực. Giáo dục HS vui chơi thân thiện, an toàn, bảo vệ của công.

            - Tổ chức HS ngoại khóa “Em yêu mẹ và cô” (TPT, phụ trách văn thể).

            - Tổ chức Ngoại khóa 26/3 (TPT, mời Đoàn phường).

*Thư viện:

- Tổ chức hoạt động phát thanh chủ đề “Em yêu mẹ và cô”.

- Triển khai kế hoạch hoạt động “Ngày sách VN/2018”.

- Sắp xếp thư viện gọn, đẹp, chuyển sách báo về các lớp, các điểm.

*Văn phòng: Thực hiện tốt hoạt động website. Theo dõi công văn kịp thời.

*Kế toán: Chuyển tiền nâng cấp website, tiền bảo dưỡng hệ thống nước lọc. Bảo đảm chế độ chính sách, nguyên tắc thu chi, công khai tài chính. Sắp xếp hồ sơ, chứng từ khoa học. Tham mưu xét nâng lương quý II. Tự kiểm tra tài chính kế toán.

*Y tế: Kiểm tra vệ sinh cá nhân. Trực và xử lí những vấn đề liên quan đến sức khỏe HS. Tuyên truyền về chế độ sinh hoạt lành mạnh đối với lứa tuổi tiểu học.

*Bảo vệ: Bảo vệ CSVC, tài sản nhà trường. Thực hiện tốt công tác vệ sinh khuôn viên trường.

*Văn nghệ- Thể dục: Xây dựng và triển khai KH tháng. Phối hợp TPT đội trong các HĐ chủ điểm tháng 3.

*Vườn trường: Chăm sóc cây và hoa trong khuôn viên, tưới cây thường xuyên.

4. Công tác của HT, PHT:

            - Triển khai kiểm tra nội bộ trường học theo KH (Kiểm tra thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Kiểm tra các hoạt động của nhà trường; Kiểm tra  hồ sơ hoạt động tổ VP).

- Tư vấn, hỗ trợ  GV chuẩn bị dự thi GVCNG cấp TP.

- Góp ý hoàn thiện và nộp các SKKN dự thi cấp TP.

- Chọn bài viết gửi về web site PGD 1 bài/tháng (Phân công tổ 3).

- PHT đi học chính trị (Ly: từ 26/2 đến 20/4; Hoa: từ 26/2 đến 15/6).

5. Công tác khác:

- Thực hiện việc khảo sát, đánh giá công tác tổ chức DH theo mô hình VNEN (CV số 100 ngày 26/2 của PGD):

+Khảo sát 175 HS khối 4,5 (10h ngày 9/3) ; 175 PHHS lớp 3,4,5 trường chính (16h ngày 8/3); Tất cả GV (14h ngày 9/3).

+Tổ thực hiện nhiệm vụ: Huế, Nguyên, Mỹ, Hồng, Hương, Cừ, Sen, Trang, Bảy, Liên, Dục, Linh.

- Hỗ trợ CĐCS tổ chức sinh hoạt 8/3.

 

 

Nơi nhận                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT;

- CĐCS (P/h);

- CBGVNV (T/h);

- Lưu VP.